Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020—2022 annetun valtioneuvoston asetuksen (1193/2020) mukaisen kuljetustuen maksamiseen tukeen oikeutetuilla alueilla toimiville pk-yrityksille niiden valmistamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvien kuljetuskustannusten alentamiseksi.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Kuljetustukea maksetaan harvaan asutuilla alueilla, eli Itä- ja Pohjois-Suomen NUTS 2 -alueella, sekä Saarijärven—Viitasaaren seutukunnan alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten pitkän matkan tavarankuljetuksista. Kuljetustukijärjestelmän tavoitteena on alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla.

Kuljetustukea maksetaan matkan pituuden mukaan määräytyvänä prosenttiosuutena (9—20 %) hyväksytyistä kustannuksista.

Kuljetustukea maksetaan noin 250 pienelle ja keskisuurelle yritykselle.

Määrärahasta käytetään 300 000 euroa alueellisen kuljetustuen laajentamiseen Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntiin. Alueellisesta kuljetustuesta annetaan vuonna 2022 uusi asetus, jossa laajennus huomioidaan. Asetus koskisi kuljetuskustannuksia vuodesta 2023 alkaen. Vuoden 2023 määrärahasta maksetaan kuljetustukea vuoden 2023 kuljetuskustannuksista. Koska kuljetustukea haetaan ja maksetaan jälkikäteen vuosittain aina edellisen vuoden kuljetuskustannuksista, maksettaisiin kuljetustukea laajennetulle alueelle vasta vuonna 2024.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueellisen kuljetustuen laajentaminen (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala) 300
Yhteensä 300

2023 talousarvio 6 300 000
2022 talousarvio 6 000 000
2021 tilinpäätös 6 000 000