Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 251 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Velanhallinnan tulos >0 >0 >0
Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % 100 100 100
Kirjanpitoyksiköitä, joita huomautettu sisäisestä valvonnasta   <5 <5
Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaishenkilötyövuosiin, % 1,06 1,09 1,08
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 98 100 100
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 8,9 8,5 8,5
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 6 12 10
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % 78 90 95
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa, %      
— talousarviotiedot 88 95—100 95—100
— toteutumatiedot 94 95—100 95—100
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 4,0 3,8 3,8
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,7 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 45 983 43 148 42 913
Bruttotulot 5 741 6 132 5 662
Nettomenot 40 242 37 016 37 251
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 598    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 748    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 213 5 570 5 225
— muut tuotot 43 23 57
Tuotot yhteensä 5 256 5 593 5 282
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 092 2 252 2 309
— osuus yhteiskustannuksista 3 273 3 321 2 963
Kustannukset yhteensä 5 365 5 573 5 272
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -109 20 10
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Analysointi- ja raportointipalvelun menot 210
EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tietojärjestelmäkehitys (v. 2022 rahoitus) -2 600
EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät 1 500
Hyvinvointialueiden taloustietojen toimittamisen tehtävät 128
Hyvinvointialueille siirtyvien lainojen ja sopimusten hallinnointi -500
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 1 230
Kansalaispalvelujen laajennetut tehtävät 300
Kansallinen tulorekisteri -118
Kuntien automaattisen talousraportoinnin ylläpitokustannusten täsmentyminen (siirto momentilta 28.90.30) 150
Peppol-toiminnan perustaminen Suomeen 350
Vahinkolajien siirto vahingonkorvausjärjestelmään ja korvauskäsittelyn digitalisointi -1 500
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentille 28.70.20) -4 308
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentilta 28.70.20) 3 909
Velanhallinnan kehittäminen (kyber) 1 340
Whistle blowing -ilmoituskanava -220
Matkustussäästö -21
Palkkausten tarkistukset 424
Toimistotilasäästö -39
Yhteensä 235

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 37 251 000
2022 II lisätalousarvio 535 000
2022 I lisätalousarvio 4 500 000
2022 talousarvio 37 016 000
2021 tilinpäätös 42 392 000