Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun

3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilös­tö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,2 8,0 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 4,1 4,0 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 21 439 28 030 34 748
Bruttotulot - - -
Nettomenot 21 439 28 030 34 748
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 783    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 219    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisen tulorekisterin rahoitus 2022 (siirto momentille 28.10.01) -4 400
Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentilta 28.10.01) 1 775
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.10.01) 4 800
Tulorekisterin perustoiminnan jatkuvat menot 4 400
Palkkausten tarkistukset 143
Yhteensä 6 718

2023 talousarvio 34 748 000
2022 II lisätalousarvio 4 395 000
2022 talousarvio 28 030 000
2021 tilinpäätös 17 875 000