Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 646 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään jäsenmaksuihin arviolta 983 000 euroa sekä tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 16 333 16 662 16 796
Bruttotulot 177 120 150
Nettomenot 16 156 16 542 16 646
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 969    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 328    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Matkustussäästö -80
Palkkausten tarkistukset 230
Yhteensä 104

2023 talousarvio 16 646 000
2022 II lisätalousarvio 128 000
2022 talousarvio 16 542 000
2021 tilinpäätös 16 515 000