Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
              (87.) Osakehankinnat
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 315 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallintatoiminnan kotimaan valmiuksien kehittämiseen.

Selvitysosa:Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Kotimaan valmiuksien operatiivisia tehtäviä hoitava Kriisinhallintakeskus tarjoaa laadukasta siviilikriisinhallintatehtäviin valmistavaa koulutusta, toimii vastuullisena rekrytoijana ja työnantajana lähetettäville asiantuntijoille sekä tekee alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriiseihin edistetään yhteistyössä sotilas-, rauhanvälitys- ja kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta. Vuonna 2023 edistetään hallitusohjelmassa määriteltyä siviilikriisinhallinnan osallistumistason nostoa 150 asiantuntijaan tehokkaan rekrytoinnin ja monipuolisen koulutuksen kautta.

Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvista henkilöistä aiheutuvat menot maksetaan momentilta 24.10.21.

Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilöstömenot 1 583 1 800 1 832
Toimitilamenot 124 121 121
ICT-menot 21 24 24
Muut menot 309 483 458
Tulot -29 -14 -
Yhteensä 2 008 2 414 2 435

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Toiminnan tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Naisten osuus siviilikriisinhallintatehtävissä (%) 43 50 50
Naisten määrä siviilikriisinhallinnan peruskurssilla (%) 60 50 50

Henkisten voimavarojen hallinta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilötyövuodet 25,3 29 30
Sairauspoissaolot (pv/htv) 2,3 3 3
Työtyytyväisyys (1—5) 4,2 4,2 4,2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 2 037 2 318 2 315
Bruttotulot 29 14 -
Nettomenot 2 008 2 304 2 315
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 281    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 485    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästön purku (uudelleenkohdennus) 13
Matkustussäästö -18
Palkkausten tarkistukset 32
Toimistotilasäästö -3
Uudelleenkohdennus -13
Yhteensä 11

2023 talousarvio 2 315 000
2022 II lisätalousarvio 18 000
2022 talousarvio 2 304 000
2021 tilinpäätös 2 212 000