Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 812 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetussa laissa (66/2021) tarkoitettujen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPO-palkan sivukulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2023 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,2 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 4 707 3 000 2 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 186 900 800
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 885 916 919
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 211 1 235 1 235
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 111 110 105

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 52 045 55 330 57 012
Bruttotulot 284 200 200
Nettomenot 51 761 55 130 56 812
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 406    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 965    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -270
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 238
Lähestymiskiellon tehostaminen 40
Oikeudenhoidon turvaaminen 334
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 886
JTS-miljardin tuottavuussäästö -119
Matkustussäästö -177
Palkkausten tarkistukset 829
Toimistotilasäästö -79
Yhteensä 1 682

2023 talousarvio 56 812 000
2022 II lisätalousarvio 1 167 000
2022 talousarvio 55 130 000
2021 tilinpäätös 57 320 000