Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 365 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ilmoittajien suojelusta annetun direktiivin 2019/1937/EU täytäntöön panemiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Palkkausten tarkistukset 63
Yhteensä 548

2023 talousarvio 4 365 000
2022 II lisätalousarvio 35 000
2022 talousarvio 3 817 000
2021 tilinpäätös 3 912 000