Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 145 191 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 145 555 135 081 147 191
Bruttotulot 2 398 2 000 2 000
Nettomenot 143 157 133 081 145 191
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 030    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 689    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 11 672
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 126 329
Leo Mechelin -hanke 200
Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke 400
Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä (kyber) 2 000
Valtion vierastalon peruskorjaus 800
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja PÄLKÄ) -hanke 3 790
Yhteensä 145 191

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
ICT-menot 27 28 28
Vuokramenot 26 26 28
Henkilöstömenot 27 26 28
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot 12 12 9
Muut tukipalvelut 6 6 5
Johtaminen ja politiikkavalmistelu 2 2 2
Yhteensä 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestäminen TEM (siirto momentilta 32.01.01) 23
Arkiston järjestäminen UM (siirto momentilta 24.01.01) 265
Erityisavustajien ja johdon assistenttien määrän kasvu -77
ICT-hankkeiden ajoitusmuutokset -320
Kertaluonteisen menon poisto (Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden koordinaatio) -85
Kertaluonteisen menon poisto (Koiviston muistomerkin toteutus) -910
Laajennettu hankintatuki OKM (siirto momentilta 29.01.01) 50
Lainsäädännön arviointineuvoston vahvistaminen 120
Meritullinkatu 8 vuokrankorotus 263
Määräaikaisen rahoituksen päättyminen -135
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (siirto momentilta 28.70.20) 3 790
Smolnan vuokra 2 074
TUVE-puhelimet TEM (siirto momentilta 32.01.01) 33
Valtioneuvoston ICT-investoinnit ja kustannustason tarkistus 1 000
Valtioneuvoston käännöspalvelut 400
Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä 2 000
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -550
Valtioneuvoston yhteisten tilojen tilaparannukset -275
Valtion vierastalon peruskorjaus 800
Valtti-hinnoittelun tarkistus -100
VN kokonaisjohtaminen 1 000
VNTEAS-toiminnan palkkamenot (siirto momentilta 23.01.22) 460
VN toimenpiteet kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa (kyber) 2 725
JTS-miljardin tuottavuussäästö -321
Matkustussäästö -330
Palkkausten tarkistukset 837
Toimistotilasäästö -627
Yhteensä 12 110

2023 talousarvio 145 191 000
2022 II lisätalousarvio 11 707 000
2022 talousarvio 133 081 000
2021 tilinpäätös 137 816 000