Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
              (44.) Tapahtumatakuu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

49. Takautuvasti maksettava sähköhyvitys (arviomääräraha)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään 388 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä annetun lain mukaisten kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä.

Hallitus on valmistellut energiamarkkinoiden poikkeuksellisen tilanteen johdosta ja sen seurauksena sähköenergian kohonneen hinnan vuoksi esityksen takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä.

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys maksettaisiin käyttöpaikkakohtaisesti, pohjautuen marras- ja joulukuun 2022 sähkönkulutukseen ja ottamalla huomioon marras—tammikuun asiakaskohtainen sähköenergian hinta. Tukea maksettaisiin laissa tarkemmin määritelty tietty osuus omavastuun ylittävältä osalta, kuukausikohtaiseen enimmäismäärään saakka laskennallisesti marras—helmikuun ajalta. Tuki kohdistuisi niihin sähkösopimuksiin, joiden sähköenergianhinta on ylittänyt tietyn laissa tarkemmin määritellyn hinnan (snt/kWh). Tuki maksettaisiin kuluttajille sähkön vähittäismyyntiyhtiön tekemänä hyvityksenä sähköenergialaskulla ja se kohdistuisi pääasiassa kuluttaja-asiakkaisiin.

Takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen ja avustuksiin asuntoyhteisöille takautuvasta sähköhyvityksestä sähkökeskuslämmitykseen ja niiden toimeenpanoon on budjetoitu yhteensä 414 875 000 euroa momenteille 28.20.01, 32.01.09, 32.40.49, 35.20.01 ja 35.20.54.


2023 I lisätalousarvio 388 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään 388 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä annetun lain mukaisten kustannusten maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 100 000 000 euroa.

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tarkentuneesta maksatusarviosta.


2023 II lisätalousarvio -100 000 000
2023 I lisätalousarvio 388 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 100 000 000 euroa.

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.