Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 132 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 90 400 000
Takausvastuusuoritukset 30 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 132 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintolainahyvitysmenojen pieneneminen -2 600
Takausvastuumenojen määrän kasvu 3 000
Yhteensä 400

2023 talousarvio 132 600 000
2022 talousarvio 132 200 000
2021 tilinpäätös 118 464 789

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 132 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 54 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista valtion takaajana maksettavaksi tulevista lainamääristä ja takausvastuuvelallisten määristä sekä ennakoitua suuremmasta maksuvapautusten määrästä ja korkoavustusmenojen kasvusta.


2023 II lisätalousarvio 54 500 000
2023 talousarvio 132 600 000
2022 tilinpäätös 135 917 542
2021 tilinpäätös 118 464 789

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 54 500 000 euroa.