Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 646 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään jäsenmaksuihin arviolta 983 000 euroa sekä tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 16 333 16 662 16 796
Bruttotulot 177 120 150
Nettomenot 16 156 16 542 16 646
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 969    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 328    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Matkustussäästö -80
Palkkausten tarkistukset 230
Yhteensä 104

2023 talousarvio 16 646 000
2022 II lisätalousarvio 128 000
2022 talousarvio 16 542 000
2021 tilinpäätös 16 515 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 461 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen

2) ministeriön yhteydessä toimivien neuvottelukuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen

3) toimialaan liittyvän tutkimus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 16 646 000 euroon nähden on 815 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 1 850 000 euroa puolustusministeriön henkilö- ja tehtävämäärän lisäämisen kustannuksina johtuen turvallisuusympäristön muutoksesta sekä Suomen hakemasta Nato-jäsenyydestä ja vähennyksenä 1 035 000 euroa siirtona momentille 27.01.66.


2023 talousarvio 17 461 000
2022 IV lisätalousarvio -84 000
2022 II lisätalousarvio 128 000
2022 talousarvio 16 542 000
2021 tilinpäätös 16 515 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 461 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen

2) ministeriön yhteydessä toimivien neuvottelukuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen

3) toimialaan liittyvän tutkimus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 549 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 013 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 määräaikaisten erityisasiantuntijoiden tehtävien rahoituksesta Suomen erityisedustustossa Natossa (NAE) ja lisäyksenä 464 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2023 II lisätalousarvio -549 000
2023 talousarvio 17 461 000
2022 tilinpäätös 16 586 000
2021 tilinpäätös 16 515 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 549 000 euroa.