Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
              (87.) Osakehankinnat
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 280 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan ja poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suomen meripelastusseura 237 900
Ålands Sjöräddningssällskap 12 100
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus 30 000
Yhteensä 280 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EXIT-toiminta (talousarvion 2022 kertalisäyksen poistuminen) -300
Yhteensä -300

2023 talousarvio 280 000
2022 talousarvio 580 000
2021 tilinpäätös 1 951 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 480 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 280 000 euroon nähden aiheutuu pelastustoimen avustuksesta Suomen Lentopelastusseuralle.


2023 talousarvio 480 000
2022 talousarvio 580 000
2021 tilinpäätös 1 951 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus täydensi esitystään ja lisäsi Suomen Lentopelastusseuralle 200 000 euroa lentotähystystoiminnan turvaamiseen. Valiokunta täydentää momentin päätösosan vastaamaan esitystä ja laajentaa käyttötarkoituksen koskemaan myös valvontalentotoimintaa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen valvontalento- ja meripelastustoimintaan sekä poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 440 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen Suomen Lentopelastusseuralle ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle maksettavasta avustuksesta.


2023 I lisätalousarvio 440 000
2023 talousarvio 480 000
2022 talousarvio 580 000
2021 tilinpäätös 1 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 440 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen Suomen Lentopelastusseuralle ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 70 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu todistajansuojeluohjelman mukaisista sopeutumisavustuksista.


2023 II lisätalousarvio 70 000
2023 I lisätalousarvio 440 000
2023 talousarvio 480 000
2022 tilinpäätös 580 000
2021 tilinpäätös 1 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 70 000 euroa.