Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 76 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeusapu 68 170
Yksityishenkilön velkajärjestely 1 700
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 4 900
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (enintään) 2 000
Yhteensä 76 770

Vuonna 2021 yksityiset oikeusavustajat hoitivat 37 1811) oikeusapuasiaa. Oikeusapulain mukaiset yksityisten avustajien korvaukset olivat noin 73,5 milj. euroa v. 2021. Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 1,1 milj. euroa v. 2021. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 5,7 milj. euroa v. 2021. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot ja muut julkisselvitysmenot olivat yhteensä noin 1,8 milj. euroa v. 2021.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menoarviomuutos -10 000
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 415
Yksityisten avustajien palkkioiden kasvu (maahanmuuttokokonaisuus) 420
Yhteensä -9 165

2023 talousarvio 76 770 000
2022 II lisätalousarvio 728 000
2022 talousarvio 85 935 000
2021 tilinpäätös 82 078 618

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 76 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 725 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu nuorisorikollisuuden ehkäisemisestä.


2023 I lisätalousarvio 725 000
2023 talousarvio 76 770 000
2022 II lisätalousarvio 728 000
2022 talousarvio 85 935 000
2021 tilinpäätös 82 078 618

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 725 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu oikeusapulain (257/2002) mukaisten korvausten määrän arvioidusta kasvusta.


2023 II lisätalousarvio 1 000 000
2023 I lisätalousarvio 725 000
2023 talousarvio 76 770 000
2022 tilinpäätös 82 380 286
2021 tilinpäätös 82 078 618

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.