Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 4 365 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ilmoittajien suojelusta annetun direktiivin 2019/1937/EU täytäntöön panemiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Palkkausten tarkistukset 63
Yhteensä 548

2023 talousarvio 4 365 000
2022 II lisätalousarvio 35 000
2022 talousarvio 3 817 000
2021 tilinpäätös 3 912 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 4 365 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 I lisätalousarvio 9 000
2023 talousarvio 4 365 000
2022 II lisätalousarvio 35 000
2022 talousarvio 3 817 000
2021 tilinpäätös 3 912 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 114 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 114 000
2023 I lisätalousarvio 9 000
2023 talousarvio 4 365 000
2022 tilinpäätös 3 852 000
2021 tilinpäätös 3 912 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 114 000 euroa.