Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 742 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2023 talousarvio 2 742 000
2022 talousarvio 2 717 000
2021 tilinpäätös 3 698 649

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 719 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 3 977 000 euroa talousarvioesityksen 2 742 000 euroon nähden aiheutuu pääosin FMS-korkotulojen tarkentumisesta sekä sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioiden tulojen valuuttakurssimuutoksista ja kurssitoiminnan tarkentuneista kurssimaksuista.


2023 talousarvio 6 719 000
2022 IV lisätalousarvio 1 615 000
2022 talousarvio 2 717 000
2021 tilinpäätös 3 698 649

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 719 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 23 567 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu FMS-tilin korkotuottojen kasvusta.

Puolustustarvikkeiden ja palveluiden ostaminen Yhdysvalloista edellyttää ennakkomaksuja, jotka suoritetaan ns. FMS-tilille (Foreign Military Sales).


2023 II lisätalousarvio 23 567 000
2023 talousarvio 6 719 000
2022 tilinpäätös 5 861 121
2021 tilinpäätös 3 698 649

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 23 567 000 euroa.