Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

06. ArpajaisveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.

Arpajaisveron alennusta jatketaan vuosille 2022 ja 2023. Muutoksella kompensoidaan edunsaajille rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskua vuosien 2022 ja 2023 osalta.


2022 talousarvio 70 000 000
2021 talousarvio 90 700 000
2020 tilinpäätös 174 872 239