Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

03. AutoveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 738 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy ajoneuvon yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 2,7—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suuri merkitys, mutta myös autojen päästökehitys ja sähköautojen yleistyminen vaikuttavat alentavasti autoveron tuottoon.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2020 2021 ennuste 2022 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 93 100 4 600 103 000 4 100 110 000 3 700
Käytetyt henkilöautot 43 700 4 500 48 000 4 200 49 000 4 000

Uutena verotettujen henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2020 oli arviolta noin 121 g/km WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2020
tilinpäätös
2021
talousarvio
2022
esitys
       
Henkilöautot 631 700 648
Pakettiautot 71 78 71
Moottoripyörät 14 12 16
Muut ajoneuvot 6 5 3
Yhteensä 722 795 738

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 35 milj. euroa.

Autoverotukseen sisältyy useita verotukia. Tavallisten taksien verotukea on asteittain pienennetty ja taksien autoveron alennus poistuu kokonaan vuoden 2022 heinäkuun alusta.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2020 2021 2022
       
Tavallisten taksien verotuki 2 2 1
Invalidien autoverotuki 2 2 2
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 92 92 92
Autoveron vientipalautus 10 10 10

2022 talousarvio 738 000 000
2021 talousarvio 795 000 000
2020 tilinpäätös 722 198 017