Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot
            20. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2022

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 16 814 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin vaaleihin liittyvän tiedottamisen edistämiseksi.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Aluevaalit 2022 11 870
Eduskuntavaalit 2023 300
Saamelaiskäräjävaalit 2023 250
Vaalitietojärjestelmän menot 4 270
Muut vaalimenot 124
Yhteensä 16 814

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluevaalit 2022 7 820
Eduskuntavaalit 2023 300
Kuntavaalit 2021 -3 470
Muut vaalimenot 8
Saamelaiskäräjävaalit 2023 250
Vaalitietojärjestelmän menot 45
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 2
Yhteensä 4 955

2022 talousarvio 16 814 000
2021 III lisätalousarvio 5 858 000
2021 I lisätalousarvio 1 300 000
2021 talousarvio 11 859 000
2020 tilinpäätös 3 174 439