Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 132 781 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2022 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 131 635 137 094 134 781
Bruttotulot 1 597 2 000 2 000
Nettomenot 130 038 135 094 132 781
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 308    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 594    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 863 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) 9 887
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 121 299
Leo Mechelin -hanke 200
Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke 400
Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi 85
Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu 910
Yhteensä 132 781

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
ICT-menot 30 28 28
Vuokramenot 24 24 26
Henkilöstömenot 27 25 26
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot 11 14 12
Muut tukipalvelut 6 6 6
Johtaminen ja politiikkavalmistelu 2 2 2
Yhteensä 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden koordinaatio -18
Arkiston järjestämishanke (siirto momentilta 32.01.01) 45
Cognos ja IBM-lisenssit (siirto momentille 24.01.01) -124
Edustustoverkoston laajennus (ICT-menot) 85
Kertaluonteisen menon poisto (valtioneuvoston viestinnän tilapäinen lisäresursointi) -1 350
Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 24.01.01, Merikasarmin peruskorjauksen viestintä) 164
Kertaluonteisen siirron palautus momentille 30.01.01, arkistonjärjestäminen -45
Kertaluonteisen siirron palautus momentille 35.01.01, arkistonjärjestäminen -15
Kertamenon palautus (UH-tietoturvan kehittäminen) -730
Koiviston muistomerkin toteutus 410
Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 32.01.01) 50
Lapsistrategiatyön koordinointi (1 htv) (siirto momentilta 33.60.39) 45
Merikasarmin ja edustustoverkoston video- ja av-laitteet 450
Merikasarmin peruskorjaus 400
Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 ?hanke -80
Teams-palvelun ylläpitomenot 400
Ulkoasianhallinnon video- ja av-laitteet (siirto momentilta 24.01.01) 120
Vahva-hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 000
Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen 35
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 550
Valtioneuvoston yhteisten tilojen tilaparannukset 569
Valtti-hinnoittelu -100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -322
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -122
Palkkausten tarkistukset 270
Yhteensä -2 313

2022 talousarvio 132 781 000
2021 III lisätalousarvio 2 122 000
2021 talousarvio 135 094 000
2020 tilinpäätös 132 324 000