Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2022

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medelPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 34 000 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem.

Enligt EU:s budgetram för 2014—2020 sänks medlemsstaternas uppbördsprovisioner till 20 procent. Ändringen väntas träda i kraft vid ingången av 2016.


2016 budget 34 000 000
2015 budget 46 300 000
2014 bokslut 42 356 309