Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

9.3. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteenPDF-versio

Valtion toimenpiteiden vaikutus on v. 2022 kuntien menoja n. 60 milj. euroa lisäävä verrattuna kuluvalle vuodelle budjetoituihin päätöksiin. Kuntien tuloja valtion toimenpiteet vähentävät v. 2022 n. 0,6 mrd. eurolla, mikä johtuu suurelta osin yhteisöveron jako-osuuden korotuksen poistumisesta. Näin ollen valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta v. 2022 arviolta n. 0,6 mrd. eurolla, missä on syytä huomioida, että vuoteen 2021 kohdistui poikkeuksellisia kertaluonteisia koronatukia, jotka nyt päättyvät. Em. luvuissa ei ole otettu huomioon valtion vuoden 2021 avustuksia koronavirustilanteen terveysturvallisuuden menoihin.

Lisäksi on syytä huomata, että hallituksen linjauksen mukaisesti vuoden 2022 kustannusten jaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta (564 milj. euroa) ei oteta huomioon.

Valtio on päätösperäisesti lisännyt kuntien menoja kaikkiaan n. 1,2 mrd. eurolla vuoden 2022 tasolla vaalikauden alusta laskien. Kuntien tuloja päätökset ovat lisänneet kaikkiaan n. 1,5 mrd. eurolla vuoden 2022 tasolla. Uusiin ja laajeneviin tehtäviin kunnat saavat 100 % valtionrahoituksen.

Em. luvut perustuvat Kuntatalousohjelmassa yksityiskohtaisemmin esitettävään taulukkoon valtion toimenpiteiden vaikutuksista. Arvio on suuntaa antava eikä kuntatalouden menovaikutuksissa ole otettu huomioon valtionavustuksiin tyypillisesti liittyviä kuntien omarahoitusosuuksia.