Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 24 451 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen valtion omistamissa toimitiloissa toimivien taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää 14:n valtakunnallisesti merkittävän taide- ja kulttuurilaitoksen tilakustannusten avustamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisoopperan kampaamo-maskin ja pukuhuollon perusparannus 100
Saamelaismuseo Siidan laajennus 984
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 30
Yhteensä 1 114

2022 talousarvio 24 451 000
2021 III lisätalousarvio 30 000
2021 talousarvio 23 337 000
2020 tilinpäätös 25 282 877