Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 30 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan

2) rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseen

3) lastenkulttuurin avustamiseen

4) Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen sekä tilakustannuksista ja muista perusparannuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen

5) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen

6) Kansallisteatterin peruskorjaukseen

7) Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnitteluun sekä toiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen

8) Kansallisoopperan ja -baletin väistötilojen kustannusten korvaamiseen

9) näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen.

Määrärahasta on varattu 14 000 000 euroa menojen ja avustusten maksamiseen kulttuurin ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa sekä enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen määräaikaisiin investoinnin koordinointi- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Elpymis- ja palautumissuunnitelmaan liittyvä rakennetuki (RRF pilari3) toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitetta vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen eli matkailun, luovan talouden ja tapahtuma-alan innovatiivista ja tutkimustietoa hyödyntävää uudistumista, toipumista ja kestävää kasvua. Sillä vahvistetaan luovaa taloutta, tuotteiden ja palveluiden uusiutumista, digitalisaation edistymistä sekä työn tuottavuutta. Tavoitteena on, että luoville aloille syntyy 10 000 uutta työpaikkaa ja luovien alojen BKT-osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:sta vuoteen 2026 mennessä.

Rakennetuella tuetaan kulttuuri- ja luovien alojen yrityksiä, yhteisöjä sekä muita taide- ja kulttuurialan toimijoita niin, että ne voivat sopeutua koronapandemian vaikutuksiin sekä pystyvät kehittämään ja ottamaan käyttöön muuttuneisiin ja vaikeasti ennakoitaviin olosuhteisiin sopivia innovatiivisia palveluja sekä tuotanto- ja toimintamalleja toimialojen elvyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Suuri osa luovista sisällöistä jaetaan ja kulutetaan digitaalisten alustojen kautta ja luovan osaamisen käyttö palveluna liittyy usein digitaalisten konseptien toteuttamiseen. Digitalisaatio parantaa kulttuuri- ja luovan alan toimijoiden mahdollisuuksia kilpailla Euroopan ja maailman markkinoilla. Tukien myöntämisen ehtoihin sisällytetään merkittävässä määrin digitaalisuutta edistäviä kriteereitä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toiminta 290 000
Rakentamisen prosenttiperiaatteen edistäminen 500 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset 1 000 000
Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaaminen 300 000
Kansallisgallerian tilakustannuksista ja muista perusparannuksista aiheutuvat kustannukset 1 909 000
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke 500 000
Kansallisteatterin peruskorjaus 10 000 000
Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelun ja toiminnan valmistelun ja käynnistämisen kustannukset 300 000
Kansallisoopperan ja baletin väistötiloista aiheutuvat kustannukset 800 000
Näyttelypalkkomallin vakiinnuttaminen 1 000 000
Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen tuki (RRF pilari3) 14 000 000
Yhteensä 30 599 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu sekä toiminnan valmistelu ja käynnistäminen 300
Euroopan Kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke 100
Kansallisoopperan ja -baletin väistötilat 800
Kansallisteatterin peruskorjaus (HO 2019 kertaluonteinen) 10 000
Kertaluonteisten erien poisto -4 290
Kulttuurimatkailun vahvistaminen (HO 2019) -3 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset (HO 2019) -2 000
Lukuliikkeen toiminnan jatkaminen (HO 2019) -1 000
Näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen 1 000
Rakennetuki kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille ja yhteisöille (RRF pilari3) 14 000
Yhteensä 15 910

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 30 599 000
2021 III lisätalousarvio 4 300 000
2021 II lisätalousarvio 55 500 000
2021 I lisätalousarvio 5 000 000
2021 talousarvio 14 689 000
2020 tilinpäätös 107 784 000