Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 19 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Business Finland Venture Capital Oy:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen. Yhtiö voi valtiotukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa ottaa rahastosijoituksissaan suurempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat.

Selvitysosa:Business Finland Venture Capital Oy tekee sijoituksia pääomarahastoihin, joiden sijoitustoiminnan painopiste on alkavissa suomalaisissa kasvuhakuisissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä. Sijoituksia voidaan tehdä pääomarahastoihin, jotka sijoittavat suoraan tai soveltuvan rahastorakenteen kautta alkaviin yrityksiin.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on monipuolinen alkavien yrityksien pääomasijoitusmarkkina sekä entistä suurempi yksityisten sijoitusten osuus alkavien yrityksien kokonaisrahoituksesta. Rahastoihin tavoitellaan yksityistä pääomaa vähintään 50 %, joka voidaan toteuttaa myös rahaston sijoituskohteen tasolla.

Tunnuslukuja

  2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
       
Uudet rahastosijoitukset (kpl) 1 2—3 2—3
Yksityisen rahoituksen osuus (%) 50 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vähentyneestä pääoman tarpeesta aiheutuneen siirron poistuminen (siirto momentilta 32.20.83) 300
Yhteensä 300

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 19 400 000
2021 talousarvio 19 100 000
2020 tilinpäätös 14 900 000