Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2020
toteutuma
2021
ennakoitu
2022
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 265 257 246
— Toimintamenomomentti 30.01.01 253 243 232
— Muut momentit 12 14 14
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 3,9 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7
       
Tuotoksetja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 19 20 16
—Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 82,6 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 22 669 24 760 25 071
Bruttotulot 895 1 350 1 350
Nettomenot 21 774 23 410 23 721
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 612    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 592    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 23 621 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestäminen (kertaluonteisen siirron palautus momentilta 23.01.01) 45
Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentilta 30.20.47) 164
JTS-miljardin tuottavuussäästö -25
Palkkausten tarkistukset 127
Yhteensä 311

2022 talousarvio 23 721 000
2021 talousarvio 23 410 000
2020 tilinpäätös 23 754 000