Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Ehdotettu muutos

Ehdotetaan uutta momenttia ja yhteensä enintään 10 mrd. euron valtuutta sekä määrärahaa sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville suomalaisen yhteiskunnan kannalta kriittisille yhtiöille niiden sähkösopimuksien suojaamisessa käytettävien johdannaissopimusten vakuusvaatimusten edellyttämän likviditeettitarpeen turvaavien lainojen ja takauksien myöntämiseen.

Sähkö- ja siihen liittyvällä johdannaismarkkinalla vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen arvioidaan olevan lähtökohtaisesti tilapäinen. Valtion lainoituksella ja valtiontakauksilla pyritään varmistamaan energiayhtiöiden toimintakyky poikkeustilanteen yli sekä turvaamaan sähkömarkkinoiden toiminta.

Tasapaino

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 10 mrd. eurolla, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2022 arvioidaan noin 18,9 mrd. euroa. Kyse on merkittäviinkin lainanmyöntötarpeisiin varautumisesta. Kuluvana vuonna myönnettävien lainojen määrän arviointiin liittyy huomattava epävarmuus ja alijäämä riippuu myönnettävien ja maksettavien lainojen määrästä.

Eduskunnan vuodelle 2022 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat sekä nyt ehdotettava lisätalousarvioesitys, euroa

  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
       
Varsinainen talousarvio 57 906 671 000 7 039 766 000 64 946 437 000
I lisätalousarvio - 594 041 000 594 041 000
II lisätalousarvio 1 036 912 000 1 266 663 000 2 303 575 000
III lisätalousarvioesitys - 10 000 000 000 10 000 000 000
Yhteensä 58 943 583 000 18 900 470 000 77 844 053 000