Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

I lisätalousarvioesitys 2022PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
15. LAINAT 547 041 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 547 041 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 547 041 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 547 041 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 485 000
20. Rajavartiolaitos 1 485 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 485 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 0
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 159 076 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 4 500 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 500 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -1 170 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 170 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus 155 746 000
30. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 155 746 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 67 980 000
80. Taide ja kulttuuri 62 480 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 34 300 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 28 180 000
90. Liikuntatoimi 5 500 000
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomääräraha), lisäystä 5 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous 8 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 200 000 000
01. Hallinto 0
30. Työllisyys ja yrittäjyys 0
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 0
40. Yritysten erityisrahoitus 200 000 000
43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v) 200 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 110 500 000
01. Hallinto 0
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Työttömyysturva 30 000 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä 25 000 000
30. Sairausvakuutus 1 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto -15 000 000
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -15 000 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 94 500 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 70 500 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 24 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 547 041 000