Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallintaPDF-versio

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 316 278 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon emissiovoitot, pääomavoitot ja velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Selvitysosa:Nimellisarvoisiin nettokuoletuksiin merkitään lisäystä 1 350 278 000 euroa, jolloin nimellisarvoisten nettokuoletusten määrä kohoaa 3 462 132 000 euroon. Emissiotappioista vähennetään 19 000 000 euroa ja pääomatappioista 15 000 000 euroa. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettokuoletusten määrä on 3 513 132 000 euroa vuonna 2005.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen ehdotettujen muutosten jälkeen
   
Nimellisarvoiset nettokuoletukset (netto) 3 462 132 000
Emissiotappiot (netto) 6 000 000
Pääomatappiot (netto) 45 000 000
Yhteensä 3 513 132 000


2005 II lisätalousarvio 1 316 278 000
2005 I lisätalousarvio 2 196 854 000