Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            52. Palkkaturva

Talousarvioesitys 2021

46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 121 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuesta säädetyn lain (138/2017) mukaisten tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Tuella kompensoidaan sähköintensiiviselle teollisuudelle päästöoikeuden hinnasta johtuvaa korkeampaa sähkön hintaa. Laissa päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta säädetään tuen myöntämisen perusteista ja tuen määrän laskemisesta. Maksettavan tuen suuruus riippuu päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä.

Tuki-intensiteetti on 37,5 %, joka on 50 % Euroopan komission suuntaviivojen mukaisesta sallitusta 75 prosentin enimmäismäärästä. Tukea maksetaan vuosien 2016—2020 tietojen perusteella vuosien 2017—2021 talousarvioista.

Tuen määrä laitokselle määritetään viitejakson 2005—2011 sähkönkulutuksen tai tuotannon keskiarvon perusteella toiminnan merkittävät muutokset huomioiden. Päästöoikeuden hintana käytetään 25 euroa/MWh, joka on vuotta 2020 koskevien johdannaissopimusten keskihinta vuodelta 2019.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Päästöoikeuden hinnan muutos 43 000
Yhteensä 43 000

2021 talousarvio 121 000 000
2020 talousarvio 78 000 000
2019 tilinpäätös 29 124 219