Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
            11. Verkkomaksaminen
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 924 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos < 0 > 0 > 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % 98,4 98,5 98,5
Taloushallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, % 1,1 1,2 1,2
Toiminnallinen tehokkuus      
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 101 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 8,5 8,0 8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 13 15 15
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % 66 85 85
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 241 263 259
Työyhteisöindeksi, asteikko 1—5 3,7 3,8 3,8
Sairauspoissaolot työpäivää/htv 8,3 8,0 8,0
Johtajuusindeksi, asteikko 1—5 3,5 3,8 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 32 264 35 211 35 644
Bruttotulot 6 558 6 897 7 720
Nettomenot 25 706 28 314 27 924
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 526    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 502    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 106 5 610 5 963
— muut tuotot 22 27 23
Tuotot yhteensä 6 128 5 637 5 986
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 149 2 220 2 024
— osuus yhteiskustannuksista 3 932 3 405 3 943
Kustannukset yhteensä 6 081 5 625 5 967
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 47 12 19
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallinen tulorekisteri -454
Konsernilaskennan kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -405
Kuntatalouden tietopalvelu -147
Kuntatalouden tietopalvelun aikataulusiirtymä -400
Maksuliikkeen huoltovarmuusmenot -125
Maksuliikkeen ja laskujenvälityspalvelun kilpailutus -150
Rahoitustehtävien kehittämissuunnitelmat 500
Ulkoministeriön matkavahinkoturvan käsittelyn siirto Valtiokonttorille (siirto momentilta 24.01.01) 140
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 173
Palkkausten tarkistukset 478
Yhteensä -390

2021 talousarvio 27 924 000
2020 IV lisätalousarvio 6 000 000
2020 talousarvio 28 314 000
2019 tilinpäätös 24 682 000