Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            29. Arvonlisäveromenot
            75. Perusparannukset

Talousarvioesitys 2021

02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presidenttien käytettäväksi osoitetuista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.


2021 talousarvio 500 000
2020 talousarvio 500 000
2019 tilinpäätös 315 051