Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            50. Perhe-etuudet
            53. Sotilasavustus
            54. Asumistuki
            57. Perustoimeentulotuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 623 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Ahvenanmaan asumistuet rahoittaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opiskelijakoulutuksen opiskelupaikkojen lisääminen toisella asteella vanhuspalvelulain hoitajamitoituksen turvaamiseksi 1.8.2020 alkaen 7 000
Tarvearvion muutos 130 900
Yhteensä 137 900

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 1 623 300 000
2020 II lisätalousarvio 177 000 000
2020 talousarvio 1 485 400 000
2019 tilinpäätös 1 477 300 000