Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

7.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaPDF-versio

Valtion budjettitalouden piirissä työskentelee v. 2021 n. 76 100 henkilöä ja työvoimakustannukset ovat 4,7 mrd. euroa.

Valtion sopimuskaudelle 1.4.202028.2.2022 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti v. 2020 palkkoja on tarkistettu 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella 1,10 %. Vuonna 2021 palkkoja tarkistetaan 1.5.2021 lukien 1,00 prosentin virastoerällä ja 1.6.2021 lukien yleiskorotuksella 0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa kuukaudelta. Sopimusratkaisussa sovittiin myös kilpailukykysopimukseen perustuneiden valtionhallinnon työajan pidentämisratkaisujen purkamisesta 1.10.2020 alkaen. Työajan pidennyksen poistumista korvaavat järjestelyt ovat virastotyönantajien käytettävissä vuoden 2021 alusta. Vuosille 2020 ja 2021 sovittujen korotusten ja muutosten johdosta virastojen toimintamenomäärärahoja on lisätty tässä talousarvioesityksessä yhteensä n. 129 milj. eurolla.

Valtiolle on työnantajana tärkeää kyetä hankkimaan palvelukseensa, kehittämään ja kannustamaan päteviä johtajia myös tulevaisuudessa. Tätä tuetaan tarkoituksenmukaisella ylimmän johdon virka- ja tehtävärakenteella, määräaikaisilla johtamistehtävillä ja suunnitelmallisella johtamisen kehittämisellä. Tavoitteena on, että valtio on yhtenäinen ja kilpailukykyinen työnantaja, henkilöstö on yhtenäinen voimavara ja valtion palveluja johdetaan ja uudistetaan rohkeasti ja vastuullisesti. Keskeistä johtamisessa ja viranomaistoiminnassa on korkea eettisyys sekä laajan luottamuksen ylläpito ja vahvistaminen hallinnon toimintaan.

Työelämän laatua, työn tuottavuutta sekä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista kehitetään yhteistyössä muiden työmarkkinatoimijoiden kanssa. Henkilöstön eläkkeellesiirtymisikä on noussut viime vuosina ja työhyvinvointi pysynyt hyvällä tasolla työtyytyväisyyttä ja sairauspoissaolojen kehitystä kuvaavien mittarien valossa.

Budjettitalouden henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2018—2021

Tunnusluku 2018 2019 20201) 20211)
         
Henkilöstön lukumäärä 74 300 75 300 76 100 76 100
Muutos edell. vuodesta, % 1,5 1,3 1,1 0,0
Henkilötyövuodet, lukumäärä 72 885 73 902 74 601 74 736
Muutos edell. vuodesta, % 1,4 1,4 0,9 0,2
Palkkasumma, milj. euroa 3 578 3 707 3 839 3 935
Työvoimakustannukset, milj. euroa 4 308 4 465 4 628 4 744
Keskimääräinen kokonaisansio euroa/kk/henkilö 3 975 4 085 4 138 4 233
Palkkojen sivukulut, % 52,6 52,0 54,6 54,6
Valtion maksamat kaikki eläkemenot, milj. euroa 4 677 4 764 4 881 4 910
Naisten osuus, % 49,2 49,4 49,5 49,6
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 46 46 46 46

1) Vuosien 2020 ja 2021 tiedot ovat arvioita. Niissä on otettu huomioon tuottavuuden parantamisen mahdollistamat valtion henkilöstön vähenemiset ja muu henkilöstön muutoksen ennuste, kilpailukykysopimuksen kustannuksia muuttavat vaikutukset sekä valtion sopimusratkaisusta johtuvat muutokset.