Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

4.5. Muiden tulojen arviotPDF-versio

  2019
tilinpäätös
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
2020—2021
muutos, %
         
Sekalaiset tulot, milj. euroa 6 044 5 906 5 717 -3
— siirto valtion eläkerahastosta 1 894 1 940 1 949 0
— EU-tulot 1 110 1 180 1 136 -4
— Rahapelitoiminnan tuotto (STM, OKM, MMM) 1 099 1 082 877 -19
— muut 1 942 1 705 1 755 3
  2019
tilinpäätös
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
2020—2021
muutos, %
         
Korkotulot ja voiton tuloutukset, milj. euroa 1 843 2 494 2 389 -4
— korkotulot 47 44 47 7
— osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 515 2 176 2 086 -4
— osuus Suomen Pankin voitosta 143 100 100 0
— valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 138 174 155 -11

Valtion sekalaisiksi tuloiksi v. 2021 arvioidaan 5 717 milj. euroa eli 189 milj. euroa vuoden 2020 varsinaista talousarviota pienemmäksi. Merkittävimmän yksittäisen erän sekalaisista tuloista muodostaa valtion eläkerahastosta valtion budjettitalouteen tehtävä 1 949 milj. euron suuruinen tuloutus. Sekalaisiin tuloihin luetaan EU:lta saatavat tulot. Alkavan uuden rahoituskehyskauden (2021—2027) ensimmäisenä vuotena EU:lta arvioidaan kertyvän sekalaisia tuloja 1 136 milj. euroa. Niistä yli ¾ liittyy maatalouden ja maaseudun kehittämiseen. Sekalaisiin tuloihin kirjataan myös rahapelitoiminnan voittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön saamat osuudet, joiden yhteissumman arvioidaan alenevan 877 milj. euroon v. 2021. Kehitykseen vaikuttaa Veikkaus Oy:n tuloksen pieneneminen pelihaittojen torjumiseen liittyvien toimenpiteiden, koronavirustilanteen ja markkinaosuuden pieneneminen.

Korkotuloja ja voitontuloutuksia ennakoidaan kertyvän 2 389 milj. euroa, mikä on 106 milj. vuoden 2020 varsinaista talousarviota vähemmän. Suurimman tuloerän siitä muodostavat osinkotulot ja osakkeiden myynnistä saatavat tulot. Osakkeiden myynnistä ennakoidaan kertyvän tuloja yhteensä 1,1 mrd. euroa, josta hallitusohjelman mukaisten tulevaisuusinvestointien rahoittamiseen liittyvien myyntien osuus on n. 0,7 mrd. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan Suomen Pankki tulouttaa valtiolle 50 % edellisen vuoden tuloksesta. Pankkivaltuusto voi päättää tätä suuremman osuuden tulouttamisesta. Vuodelle 2021 oletetaan tuloutukseksi 100 milj. euroa. Valtion liikelaitosten voitontuloutukseksi arvioidaan 155 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on 120 milj. ja Senaatti-kiinteistöjen 35 milj. euroa.