Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 9 471 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (1285/2016) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen

3) nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen.

Kuntien nuorisotyön valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtionosuus kuntien nuorisotoimeen 7 821 000
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta 950 000
Nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistäminen 700 000
Yhteensä 9 471 000

Saamelaisalueen ulkopuolella tapahtuvan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen osoitetaan lisäksi 250 000 euroa momentilta 29.91.50.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -250
Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoiminen 7 821
Yhteensä 7 571

Momentin nimike on muutettu.


2021 talousarvio 9 471 000
2020 II lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 1 900 000
2019 tilinpäätös 1 750 000