Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 129 217 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 295.

Selvitysosa:Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on teattereilla 60 016 euroa, orkestereilla 49 763 euroa ja museoilla 75 652 euroa henkilötyövuotta kohden.

Museoiden alueellisiin tehtäviin on tarkoitus osoittaa enintään 156 henkilötyövuotta. Museoiden valtakunnallisiin tehtäviin on tarkoitus myöntää harkinnanvaraista korotusta enintään 5 900 000 euroa.

Teattereiden valtionavustuksiin on käytettävissä 910 000 euroa momentilla 29.80.52.

Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toimeenpanoon liittyvään vapaan ammattilaiskentän kehittämiseen on tarkoitus myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta enintään 2 500 000 euroa.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty yhteensä 59 591 000 euroa momentilla 29.80.52.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Teattereiden valtionosuus 59 255 000
Orkestereiden valtionosuus 19 076 000
Museoiden valtionosuus 48 386 000
Esittävän taiteen vos-uudistus 2 500 000
Yhteensä 129 217 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Audiovisuaalinen kannustinjärjestelmä (siirron palautus momentilta 32.20.40) 3 000
Esittävän taiteen vos-järjestelmän uudistaminen (HO 2019) 500
Kertamenon poisto -2 615
Kustannustason arvioitu muutos (2,4 %) 3 468
Kustannustason tarkistus, museot 1 039
Kustannustason tarkistus, orkesterit -1 365
Kustannustason tarkistus, teatterit 69
Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoiminen 59 591
Tasomuutos -2 310
Yhteensä 61 377

2021 talousarvio 129 217 000
2020 talousarvio 67 840 000
2019 tilinpäätös 46 734 868