Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2021

Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet

Alueiden kehittämislain (602/2002) yhtenä tavoitteena on ohjata alueiden kehittämistä maakuntien ja valtakunnan tasolla siten, että kehittämistyö muodostaa alue- ja keskushallinnon kehittämistoimista vuorovaikutteisen kokonaisuuden. Keskushallintotasolla järjestelmään kuuluvat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset tavoitteet ja ministeriöiden alueiden kehittämistä koskeva tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely.

Valtioneuvoston vuosille 2003—2007 päättämillä valtakunnallisilla alueiden kehittämisen tavoitteilla täydennetään ja täsmennetään hallitusohjelman aluepoliittisia tavoitteita. Valtioneuvoston määräämät ministeriöt ovat valmistelleet ensimmäiset hallinnonalansa alueiden kehittämistä ja alueellista toimintaa koskevat suunnitelmansa kehyskautta 2006—2009 varten. Vastaavasti maakunnan liittojen johdolla laadituilla maakuntaohjelmien rahoitussuunnitelmilla ja niiden vuosittaisilla toteuttamissuunnitelmilla pyritään vaikuttamaan hallinnonalojen menokehyksiin ja talousarvioesityksiin. Valtion osalta rahoitus määritellään vuosittain kehys- ja budjettiprosessin yhteydessä.