Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 353 744 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tutkimuksesta, tutkijanuran eri vaiheiden tehtävistä, tutkimusinfrastruktuurien, tutkimusedellytysten kehittämisestä, tutkimuksen hyödyntämisen edistämisestä, valtionavustuksista ja apurahoista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen, mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurien, rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) EU:n hyväksymien tutkimus- ja koulutushankkeiden menojen maksamiseen

4) Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintojen menoihin.

Kohdassa 1) tarkoitettu tutkimusrahoitus budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tutkimusrahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talousarvion ulkopuolisille rahoituksen saajille.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Covid-19 -tutkimusrahoitus 4 000
Ilmastonmuutokseen liittyvään tutkimukseen 2 000
Kriisi- ja huoltovarmuustutkimukseen 7 000
Ohjelmakoordinaation kulut (siirto momentille 29.40.01) -800
Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoiminen 27 514
Siirto momentille 29.40.03 lisäten vastaava summa momentille 29.40.53 -3 300
Tutkimusinfrastruktuurien vahvistaminen 10 000
Uuden kumppanuusmallin rahoitus 5 000
Uusi lippulaivahaku 10 000
Valtuuspäätösten maksatusten ajoituksen muutos 7 226
Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen, valtuuspäätösten maksatusten ajoituksen muutos 5 000
Yhteensä 73 640

2021 talousarvio 353 744 000
2020 IV lisätalousarvio 26 000 000
2020 III lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 280 104 000
2019 tilinpäätös 251 783 030