Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 431 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä. Keskus tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle laatimalla maahanmuuttajakielten sanakirjoja. Keskus toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tunnuslukuja 2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
         
Julkaisut (painotettu kappalemäärä) 4 019 4 521 3 000 3 000
Kielineuvonta (vastauksia), kpl 7 060 8 881 6 000 6 500
Verkkopalvelun kävijämäärä (vuosittain) 3 167 139 4 462 421 3 300 000 3 400 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,6 3,6 3,4 3,4
Henkilötyövuodet 78 75,9 77 77

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 1 806 1 532 4 881
Bruttotulot 565 450 450
Nettomenot 1 241 1 082 4 431
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 594    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 461    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 29.40.51 vähentäen vastaava summa momentilta 29.40.53 3 300
Tekninen muutos 2
JTS-miljardin tuottavuussäästö -7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 25
Palkkausten tarkistukset 82
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -53
Yhteensä 3 349

2021 talousarvio 4 431 000
2020 talousarvio 1 082 000
2019 tilinpäätös 1 108 000