Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 194 689 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen lukiokoulutukseen ja lukioon valmistavaan koulutukseen

2) enintään 1 775 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisesti lukiokoulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä lukioiden kansainvälisen toiminnan valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamisesta koskien oppivelvollisuuden laajentamista ja oppivelvollisen koulutuksen maksuttomuutta.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Laskennalliset kustannukset (opiskelijamäärä * yksikköhinta) 666 355 000
— kunnallinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma (85 970 * 6 621,25 €) 569 229 000
— yksityinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma (8 860 * 6 657,24 €, sis. alv.) 58 983 000
— kunnallinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma (4 990 * 4 066,83 €) 20 293 000
— yksityinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma (1 430 * 4 211,06 €, sis. alv.) 6 022 000
— erityisen koulutustehtävän lisärahoitus (1,57 % kokonaiskustannuksista) 11 828 000
Kuntien rahoitusosuus -473 441 000
Valtionavustukset 1 775 000
Yhteensä 194 689 000

Määrärahan mitoituksessa käytetyt euromäärät yksikköä kohden (ei sis. alv)

   
Lukiokoulutus 6 578,07 euroa/opiskelija

Valtionosuuden mitoituksessa huomioon otettu kuntien rahoitusosuus sisältää 9 953 000 euroa kuntien osuutena lukiokoulutuksesta harjoittelukouluissa ja valtion yleissivistävissä oppilaitoksissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus (2,4 %) 5 206
Kustannustenjaon tarkistus -228
Lukiouudistuksen toimeenpano 3 250
Opiskelijamäärämuutos 1 460
Oppivelvollisuuden laajentaminen (HO 2019) 6 700
Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (siirto momentilta 29.10.30) 178 301
Yhteensä 194 689

2021 talousarvio 194 689 000