Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 7 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työikäisten osaamisen kehittämistoimiin, ohjaukseen ja tukitoimiin, koulutuksen kohtaannon parantamiseen sekä niiden kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto (siirto momentille 32.30.51) -20 000
Määräaikaisen lisäyksen poistuminen -500
Perhevapailla olevien luku- ja kirjoitustaidon perustaitojen parantaminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa 2 000
Yhteensä -18 500

Momentin nimike on muutettu.


2021 talousarvio 7 510 000
2020 IV lisätalousarvio 20 500 000
2020 talousarvio 26 010 000
2019 tilinpäätös 3 010 000