Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              12. Osaamisen kehittäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 46 745 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 44 745 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ökningen av mervärdesskatteutgifterna inom förvaltningsområdet. Bokslutprognosen för 2018 är 2 000 000 euro större än uppskattningen i den ordinarie budgeten för 2018 och denna ökning uppskattas även gälla år 2019.


2019 budget 46 745 000
2018 II tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 43 902 000
2017 bokslut 45 026 611