Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 516 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet      
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) (2019 VRK:n tiedot, asteikko 4—10) 8,2 3,0 3,2
Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) 3,3 3,5 3,5
Sähköisen asioinnin suostumuksen Suomi.fi -viestit palvelussa antaneiden kansalaisten määrä (kpl) 323 060 900 000 1 700 000
Edunvalvonta-tilintarkastus / yksityisten vuositilien tarkastusaika tilin saapumisesta / kk 4,0 3,8 3,8
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen palveluaika/ ratkaisuaika hakemuksen saapumisesta / kk 1,1 1,0 1,0
Sähköisen asiointipalvelun kautta tilattujen väestötietojärjestelmän todistusten %-osuus kaikista tilauksista 9 20 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 227 820 826
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,8 8,5 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 63 195 99 050 96 935
Bruttotulot 30 780 45 110 46 419
Nettomenot 32 415 53 940 50 516
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 024    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 633    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 10 902 24 435 24 567
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 10 274 27 800 27 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 628 -3 365 -3 133
Kustannusvastaavuus, % 106 88 89
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 17 964 20 245 21 422
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 903 7 960 9 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 9 061 12 285 12 272
Kustannusvastaavuus, % 202 254 234

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
eIDAS-asiointi henkilöasiakkaille 64
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 000
Katso-palvelun korvaava palvelu (siirto momentilta 28.10.01) 512
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisen hankekustannukset -628
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt -1 000
Yhteentoimivuusalustan ylläpito 720
JTS-miljardin tuottavuussäästö -185
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 106
Palkkausten tarkistukset 987
Yhteensä -3 424

2021 talousarvio 50 516 000
2020 II lisätalousarvio 2 160 000
2020 talousarvio 53 940 000
2019 tilinpäätös 29 024 000