Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
esitys
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tavoitteen mukaiset palvelut yhteensä, %-osuus laskutuksesta, joista 82 85 89
— yhtenäistetyt palvelut 74 73 76
— tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut 8 12 13
Ei-tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut, %-osuus laskutuksesta 18 15 11
Valtti (käyttäjiä) 23 590 28 000 33 000
Mobiilipalvelu (käyttäjiä) 21 700 29 000 31 000
Reitti (lähiverkko) 660 800 900
Reitti (liityntäverkko) 795 900 900
Suljetut konesalit (kpl) 38 50 52
Työasemien määrä (TUVE) 33 426 38 000 39 000
Työasemien määrä (TORI) 55 668 56 000 56 000
Etähallinnassa olevien mobiililaitteiden määrä (TUVE) 10 425 10 200 11 000
Etähallinnassa olevien mobiililaitteiden määrä (TORI) 21 702 22 000 29 000
Vastaanotettujen tikettien määrä (TUVE) 307 000 330 000 350 000
Vastaanotettujen tikettien määrä (TORI) 518 000 530 000 550 000
       
Palveluiden laatu      
Loppukäyttäjätyytyväisyys 9,1 9,1 9,1
Kokonaisuustyytyväisyys Valtoriin (päättäjät, yhteyshenkilöt) 2,6 3,0 3,2
Kokonaistyytyväisyys palveluihin (päättäjät, yhteyshenkilöt) 2,8 3,0 3,2
Tyytyväisyys TUVE-palveluiden toimintaan 2,9 3,0 3,2
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 1 356 1 400 1 410
Sairauspoissaolot, pv/htv 7 7 7
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 347 684 343 352 371 038
Bruttotulot 345 018 338 352 366 038
Nettomenot 2 666 5 000 5 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 666    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 345 018 338 352 366 038
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 347 684 343 352 371 038
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 666 -5 000 -5 000
Kustannusvastaavuus, % 99 99 99

2021 talousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 5 000 000
2019 tilinpäätös 3 000 000