Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat sekä muut määrärahat tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirrot momenteille 25.01.03, 25.10.01, 25.10.03, 25.20.01, 25.30.01 ja 25.40.01 sekä siirto momentilta 25.10.04) -18
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden käsittelyjärjestelmän uudistaminen (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 300
Yhteensä 1 282

2021 talousarvio 1 820 000
2020 IV lisätalousarvio 1 200 000
2020 talousarvio 538 000
2019 tilinpäätös 245 000