Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              41. Energiatuki
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

49. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) ja uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (145/2016) nojalla momentilta 32.60.45 vuonna 2018 myönnettyjen investointihankkeiden viimeisten maksuerien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Koronaepidemia on vaikuttanut kolmeen vuonna 2018 talousarvion momentilta 32.60.45 myönnetyn investointihankkeen valmistumisaikatauluun siten, että ne valmistuvat v. 2021. Momentin määrärahaa käytetään näiden hankkeiden viimeisten erien maksamiseen niiden valmistuttua.


2021 talousarvio 4 150 000