Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kvanttitietokoneen hankinnan ja laitteen rakentamisen kustannuksiin

2) FiR1-tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ja Otakaari 3:n kuumakammiotilojen ennallistamisen kustannuksiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ennen vuotta 2021 tehdyistä sitoumuksista aiheutuvia menoja.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen (1 000 euroa)

   
Kvanttitietokone 3 900
FiR1-käytöstäpoisto ja Otakaari 3:n ennallistaminen 500
Yhteensä 4 400

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 2024 Yhteensä
vuodesta 2021
lähtien
           
Ennen vuotta 2021 tehdyt sitoumukset 4 400 3 800 6 900 3 500 18 600
Menot yhteensä 4 400 3 800 6 900 3 500 18 600

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kvanttitietokone (elvytys) 3 900
Maksatusten vähentyminen -1 600
Yhteensä 2 300

2021 talousarvio 4 400 000
2020 IV lisätalousarvio 3 100 000
2020 talousarvio 2 100 000
2019 tilinpäätös 10 400 000