Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kvanttitietokoneen hankinnan ja laitteen rakentamisen kustannuksiin

2) FiR1-tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ja Otakaari 3:n kuumakammiotilojen ennallistamisen kustannuksiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ennen vuotta 2021 tehdyistä sitoumuksista aiheutuvia menoja.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen (1 000 euroa)

   
Kvanttitietokone 3 900
FiR1-käytöstäpoisto ja Otakaari 3:n ennallistaminen 500
Yhteensä 4 400

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 2024 Yhteensä
vuodesta 2021
lähtien
           
Ennen vuotta 2021 tehdyt sitoumukset 4 400 3 800 6 900 3 500 18 600
Menot yhteensä 4 400 3 800 6 900 3 500 18 600

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kvanttitietokone (elvytys) 3 900
Maksatusten vähentyminen -1 600
Yhteensä 2 300

2021 talousarvio 4 400 000
2020 IV lisätalousarvio 3 100 000
2020 talousarvio 2 100 000
2019 tilinpäätös 10 400 000