Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 199 731 000 euroa.

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tehtävänä on yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. TE-toimistot toimivat ELY-keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisena.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio

2021
esitys
       
Bruttomenot 188 599 197 021 200 131
Bruttotulot 1 354 400 400
Nettomenot 187 245 196 621 199 731
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 362    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 970    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisten palvelujen kehittäminen (HO 2019) -10 000
Kohti oppisopimusta -malli 200
Määräaikaiset asiantuntijat (siirto momentilta 32.50.03) 1 400
Nuorten palvelujen integraation, toimintatapojen ja vaikuttavuuden vahvistaminen 2 500
Pk-yritysten rekrytuen tietojärjestelmämuutokset (HO 2019) 900
Tie työelämään -verkkopalvelu (siirto momentille 32.30.51) -246
Työllisyyden kuntakokeilu 1 084
Uudenmaan TE-toimiston aulapalveluiden järjestäminen (siirto momentilta 32.30.51) 2 100
Palkkausten tarkistukset 4 672
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 500
Yhteensä 3 110

2021 talousarvio 199 731 000
2020 IV lisätalousarvio 24 108 000
2020 II lisätalousarvio 21 800 000
2020 talousarvio 196 621 000
2019 tilinpäätös 185 853 000