Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 199 731 000 euroa.

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tehtävänä on yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. TE-toimistot toimivat ELY-keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisena.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio

2021
esitys
       
Bruttomenot 188 599 197 021 200 131
Bruttotulot 1 354 400 400
Nettomenot 187 245 196 621 199 731
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 362    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 970    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisten palvelujen kehittäminen (HO 2019) -10 000
Kohti oppisopimusta -malli 200
Määräaikaiset asiantuntijat (siirto momentilta 32.50.03) 1 400
Nuorten palvelujen integraation, toimintatapojen ja vaikuttavuuden vahvistaminen 2 500
Pk-yritysten rekrytuen tietojärjestelmämuutokset (HO 2019) 900
Tie työelämään -verkkopalvelu (siirto momentille 32.30.51) -246
Työllisyyden kuntakokeilu 1 084
Uudenmaan TE-toimiston aulapalveluiden järjestäminen (siirto momentilta 32.30.51) 2 100
Palkkausten tarkistukset 4 672
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 500
Yhteensä 3 110

2021 talousarvio 199 731 000
2020 IV lisätalousarvio 24 108 000
2020 II lisätalousarvio 21 800 000
2020 talousarvio 196 621 000
2019 tilinpäätös 185 853 000