Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2021 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 1 500 000
Takausvastuusaatavien lisäys 15 500 000
Korkotulot 3 000 000
Yhteensä 20 000 000

2021 talousarvio 20 000 000
2020 talousarvio 21 000 000
2019 tilinpäätös 23 231 147

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista

Momentille arvioidaan kertyvän 414 700 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista 392 200 000 euroa on arpajaislain mukaisia Veikkaus Oy:n tuottoja ja 22 500 000 euroa rahapelitoiminnan jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon Veikkaus Oy:n tuottoennusteen muutos vuodelle 2021.


2021 talousarvio 414 700 000
2020 talousarvio 568 000 000
2019 tilinpäätös 563 814 000

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2021 talousarvio 4 000 000
2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 000 000
2019 tilinpäätös 12 864 443