Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 29 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 26 870 27 400 29 000
— muut tuotot 24 - -
Tuotot yhteensä 26 894 27 400 29 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 25 425 24 800 27 000
— osuus yhteiskustannuksista 9 443 7 500 10 000
Kustannukset yhteensä 34 868 32 300 37 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 974 -4 900 -8 000
Kustannusvastaavuus, % 77 85 78

2021 talousarvio 29 000 000
2020 IV lisätalousarvio 800 000
2020 talousarvio 27 400 000
2019 tilinpäätös 26 894 204